Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

SETLERiMiZ
 
ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 
Forum

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu

 

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

 

Hepimizin bildiği üzere Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe girdi. Kamu da yeni ticaret kanunuyla ilgili bir acemilik varmış gibi görünsede bazı maddelerinde süreler konusunda zaman olduğu için , meslek mensupları tarafından biraz daha eğitim almaları gerekecektir. Sitemiz üzerinde gördüğünüz Yeni Ticaret Kanunu eğitim setinde en ince detayına kadar konusunda uzman kişilerce anlatım verilmektedir.

1 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLER;

Kanunun genel olarak yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012′dir. Genel hükümlerden başlıcaları şöyle:

- Yönetim kurulu ve üst yönetim kadrolarının hukuki ve cezai olarak kusurları oranında sorumlu tutulmaları için kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması,

- Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması,

- Kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyenlerin hazırlıklarını yapması,

- Ortakların şirkete karşı kişisel borçlanma yasağının başlaması, (Mevcut borçların kapatılmasının son günü ise, 30.06.2015′tir.)

- Tek ortaklı şirkete dönüşmenin başlaması,

- Yönetim kurulu ve genel kurula ilişkin değişikliklerin yapılması.

13 AĞUSTOS 2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLER

Şirketlerin esas sözleşmelerdeki genel hükümlerin bu kanuna göre revizyon ve / veya tamamlanması için son gün.

30 EYLÜL 2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLER

- Yönetim kurulu üyeleri arasında tüzel kişi temsilcisi bulunan şirketlerde, bu üyelerin istifası ve yerine -tüzel kişi veya başkası olarak- yeni atamaların yapılması için son gün.

- Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.07.2012′de görevde bulunan yönetim kurulu üyeleri (limited şirket müdür veya müdürleri) sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam edebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yükseköğrenim görmüş olması zorunlu. Tek üyeli yönetim kurulunda bu zorunluluk aranmaz.

1 OCAK 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLER

- Şirketlerin defterlerini Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Sistemi’ne (TFRS) uygun tutulması ve finansal raporlamanın başlaması. Bu konuda Kamu Gözetim Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tebliğ ve düzenlemelerinin yakından takip edilmesi gerekir.

1 MART 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLER

- Bağımsız denetçilerce denetlenme zorunluluğu olan şirketlerde, denetçi atanmasının son günü. Bağımsız denetim serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya bu kişilerin kuracakları bağımsız denetim şirketleri tarafından yapılacak.

30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLER

- Nama yazılı hisselerin devri ile ilgili esas sözleşmelerdeki hükümlerin yeni kanunla uyumlu hale getirilmesinin son günü.

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLER

- Yeni kanuna uygun internet sitesinin (web sayfası) açılmasının son günü

13 ŞUBAT 2014 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLER

- Sermaye tutarlarının, yeni asgari sermaye tutarlarına (A.Ş’lerde 100 bin TL, Ltd’lerde 10 bin TL) yükseltilmesinin son günü.

- İmtiyazlı hisselerde mevcut imtiyazların yeni kanunla uyumlu hale getirilmesinin son günü.

30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK HÜKÜMLER

- Ortakların şirkete olan borçlarını -nakdi olmak kaydıyla- kapatmaları için son gün.

- Bağlı şirketin md. 202 kapsamına giren kaybı varsa, bunların denkleştirilmesinin veya şirkete kaybı denkleştirecek istem hakkı tanınmasının son günüdür.

Yeni olarak tabir ettiğimiz 6102 Sayılı Kanunun muhtelif tarihlerde yürürlüğe girecek olması avantaj gibi gözüküyor olsa da dikkatlerden kaçacak bazı hükümleri gözardı etmemek gerekiyor.

Yeni ticaret kanunu hakkında detaylı bilgi için yeni ticaret kanunu setimizi tavsiye ederiz.

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu , yeni ticaret kanunu , yeni ttk

 

toefl soruları bilgisayar kursu | yds eğitim seti | çince | ispanyolca | fransızca kursları